Medeltidens påverkan idag

Av historiens många epoker så tycker många att medeltiden är den mest spännande då det är en närmast legendarisk period med riddare, legender, slag och ond, bråd död. Till skillnad från vad många tror så fanns det dock mycket moderna aspekter i det medeltida livet som kanske till och med skulle verka förvånande. Faktumet att kvinnor kunde vara egna företagare eller att de flesta...

Ord från medeltiden

Alla språk förändrar sig med tiden och svenska är inget undantag. Förändringarna sker på flera olika sätt, till exempel i och med att nya ord uppfinns eller importeras från andra språk eller att redan existerande ord ändrar betydelse. Ett språk i förändring Medeltidssvenskan kallas för Yngre Fornsvenska och innehöll fler förändringar än någonsin tidigare. Det berodde på ett...

Medeltida kvinnor

För den som studerar medeltida historia så är det framförallt mansnamn som kommer på tal. Kungar, riddare, påvar, stora uppfinnare och konstnärer var nästan uteslutande män då det var deras värld i allra högsta grad. Det betyder dock inte att det inte fanns stora kvinnor som stod ut i mängden, även om de kanske inte är lika namnkunniga. En sådan var till exempel den Heliga...

Medeltida musik

Precis som under alla andra tidsepoker så spelade musiken en viktig roll för den medeltida människan. Musik var mer än bara vackra tongångar; den var också en del av det religiösa livet och ett sätt att berätta historier på. Många kunde inte läsa och skriva och det var tack vare sånger om händelser och viktiga personer kunde beskrivas och hedras. Den sakrala musiken Den heliga...

Vad är medeltiden?

Många tänker på medeltiden som en ganska mörk och miserabel epok någonstans i mitten av historien, men få vet exakt vad som menas med denna tid. Vilka datum är det egentligen som faller inom ramen och hur såg livet ut på den tiden? På engelska talas det till exempel om "The Dark Ages", den mörka tiden, och det ger lätt associationer till något rejält dystert. När var det medeltid?...

Hur slutade medeltiden?

Medeltiden betecknar tiden mellan antiken och renässansen och delas ofta in i tre perioder: tidig, hög och sen medeltid. Senmedeltiden började på 1300-talet i och med att en hel del förändringar skett i Europa, inte minst den stora digerdöden och vissa klimatförändringar som gjort vädret kallare. Efter att en stor del av befolkningen avlidit i den hemska sjukdomen föddes ett nytt...

Medeltidens viktigaste händelser

Medeltiden är en fascinerande period i den mänskliga historien och det finns mycket att lära sig och att upptäcka. Det kan handla om storpolitiska skeden, religiösa fenomen eller hur mannen på gatan levde och det är ingen slump att många tycker att det här är en av de mest intressanta tiderna att studera. Olika länder har olika medeltidshistoria, men ur ett världshistoriskt...