Medeltidens påverkan idag

Av historiens många epoker så tycker många att medeltiden är den mest spännande då det är en närmast legendarisk period med riddare, legender, slag och ond, bråd död. Till skillnad från vad många tror så fanns det dock mycket moderna aspekter i det medeltida livet som kanske till och med skulle verka förvånande. Faktumet att kvinnor kunde vara egna företagare eller att de flesta faktiskt visste att jorden var rund är bara några exempel.

Nya kunskaper

Det fanns också en stor kunskapstörst under medeltiden och vissa upptäckter och uppfinningar är fortfarande aktuella. Ta bara Gutenbergs tryckpress från1400-talet som innebar att texter plötsligt kunde spridas i mycket större utsträckning. Eller vad sägs om klockan, glasögonen, krutet och skottkärran?

Den medeltida människan var precis lika nyfiken på sin omvärld som dagens, men där rådde ofta en kamp mellan vetenskap och kyrka. Det gjorde att exempelvis läkare inte fick obducera kroppar eller läsa antika skrifter, varav det blev ganska vanligt att studera medicin i arabländer där sådant var tillåtet. För dig som är intresserad av medeltiden är ett fysiskt eller ett virtuellt besök på Stockholms Medeltidsmuseum en kul och intressant upplevelse där det finns massor av kunskap att inhämta.