Vad är medeltiden?

Många tänker på medeltiden som en ganska mörk och miserabel epok någonstans i mitten av historien, men få vet exakt vad som menas med denna tid. Vilka datum är det egentligen som faller inom ramen och hur såg livet ut på den tiden? På engelska talas det till exempel om ”The Dark Ages”, den mörka tiden, och det ger lätt associationer till något rejält dystert.

När var det medeltid?

För att börja med datumen så brukar historiker hänvisa till medeltiden som perioden efter antiken och innan renässansen. Det innebär i västerländsk historia att den började med det västromerska rikets fall på slutet av 400-talet och renässansens födelse på 1400-talet. Exakt vilka datum som gäller diskuteras ofta och olika länder har ofta egna tolkningar av begreppet medeltid och när den inträffade.

När det gäller Sveriges medeltidshistoria blir dock datumen något mer snäva och här brukar historikerna istället tala om 1000-talets för dess början till Gustav Vasas trontillträde som dess slut. Enligt många experter spelade kristendomens antågande stor roll, då det var just religionens fäste på 900-talet som radikalt ändrade på både samhällets och individernas åskådningar och strukturer. När så Vasa kom till makten år 1527 skedde en stor reformation av hur landet styrdes, och det gick hand i hand med det som på kontinenten kallades för renässansen.

Varför den mörka tiden?

Det finns flera tolkningar till varför medeltiden kallas för den ”mörka” på många olika språk. Det enda som är säkert är att den medeltida människan inte kallade sin epok för mörk, utan att det i själva verket är frågan om eftertolkningar.

En vanligt teori till att tiden kallas som den gör är att det inte finns tillräckligt mycket information om den. Många människor var analfabeter och det det finns inte så många personliga dokument från vanligt folk, varav tiden är något obskyr. Andra tolkar begreppet ”mörk” från en religiös synvinkel, och menar att detta var tiden innan kristendomen riktigt fått sitt fäste. Ytterligare en tolkning är att medeltiden innebar många svåra kriser, inte minst Digerdöden som nästan halverade Europas befolkning.

På svenska kallas medeltiden också för riddartiden då det nya ståndssamhället gav just riddare en särskild status. Riddare hade funnit sedan länge tillbaka men nu fick riddaren en ny roll som en symbol för ett nytt ädelt och aristokratiskt ideal, vilket inte minst märks i sägner och legender från tiden.