Medeltidens viktigaste händelser

Medeltiden är en fascinerande period i den mänskliga historien och det finns mycket att lära sig och att upptäcka. Det kan handla om storpolitiska skeden, religiösa fenomen eller hur mannen på gatan levde och det är ingen slump att många tycker att det här är en av de mest intressanta tiderna att studera.

Olika länder har olika medeltidshistoria, men ur ett världshistoriskt perspektiv så finns det vissa händelser som särskilt karaktariserar denna epok. Här kan du läsa om några av medeltidens viktigaste händelser.

Korstågen

På svenska kallas medeltiden ibland för riddartiden då en ny sorts hjälte föddes: den aristokratiske riddaren som slogs för rättvisa och tro. En klassisk riddarberättelse är den om helgonet Sankt Göran, en romersk soldat som enligt legenden dödade en hemsk drake och med det räddade en prinsessa och ett helt kungarike. Motivet med helgonet på sin häst i full fart med att döda monstret med sitt spjut syns i allt från religiösa ikoner till statygrupper och i många länder är Sankt Göran fortfarande det nationella skyddshelgonet.

Anledningen till att just riddaren blev så viktig på medeltiden var dels att många aristokratiska familjer konkurrerade med varandra om vem som skulle ha makten, dels då de stora korstågen organiserades nu. På påvens order skickades soldater till det Heliga Landet för att skydda pilgrimer och att bekämpa hedningar, och för många blev dessa korsriddare beundransvärda superhjältar – även om verkligheten ofta var en helt annan.

Digerdöden

En annan stor medeltidshändelse var den så kallade digerdöden, en hemsk epidemi som tog död på nästan Europas halva befolkning. Diger betyder stor på fornsvenska och betecknade med andra ord den stora sjukdom som orsakade så enorm förödelse. Pesten började i Kina på 1300-talet och spred sig till Europa via handelsvägarna och hamnade så småningom på Sicilien. Härifrån spred sig sjukdomen via Italien och Spanien till resten av Europa. Efter att sjukdomen försvunnit hade samhällsbilden förändrats rejält, inte minst då bristen på arbetskraft ledde till att arbetare kunde ställa högre krav och få fler rättigheter. Tyvärr ledde den också till stora förföljelser av grupper som exempelvis judarna, som ansågs ligga bakom sjukdomen.

Inkvisitionen

Under medeltiden pågick stora maktkamper mellan olika länder men också religiösa faktorer. Det ledde till en konflikt både inom och utanför kyrkan och på 1200-talet började rättegångar mot människor och grupper som ansågs vara hedniska eller uppviglande. Förhören skedde ofta under tortyr och många som dömdes brändes på bål, och det var även nu som de så kallade häxförföljelserna tog fart.

Vad som fick inkvisitionen att inrikta sig på vissa grupper har diskuterats, men att det var frågan om makt råder det knappast något tvivel. Alla som utgjorde ett hot mot påven skulle utplånas, och det involverade både andra religioner och faktioner inom den egna kyrkan.