Medeltida vs nutida sätt att driva jordbruk

Från medeltiden fram till moderna dagar drevs jordbruket på ett traditionellt vis. Det innebar att man använde sig av hästar eller oxar för att plöja marken, men även att man använde sig av en hel del mankraft för att få arbetet utfört. Det hade sina fördelar. Dels skapade det arbetstillfällen för folk som fick jobba för att bokstavligt talat få mat på bordet. Det var även ett snällare tillvägagångssätt som inte slet så mycket på jordarna jämfört med idag där ett storskaligt jordbruk innebär större maskiner och bekämpningsmedel som ger större skördar men med sämre näringsinnehåll.

Den som driver jordbruk idag måste dock använda sig av maskiner av olika slag. Många vänder sig därför till Blinto för att införskaffa alltifrån traktorer till lastbilar. Det är nämligen omöjligt att driva ett framgångsrikt jordbruk om man inte har möjlighet att producera i större skalor eftersom det påverkar priset och kvantiteten negativt. Av samma anledning konkurrerades bönder ut av de som valde att övergå till moderna maskiner för ungefär 100 år sedan och därmed kunde producera mer för mindre pengar. En traktor kan både göra tyngre arbeten och under längre tid jämfört med en häst eller oxe, så skillnaderna går inte ens att jämföra. Den som bara vill driva ett litet jordbruk för personligt bruk kan dock komma undan med det medeltida tillvägagångssättet.