Medeltida musik

Precis som under alla andra tidsepoker så spelade musiken en viktig roll för den medeltida människan. Musik var mer än bara vackra tongångar; den var också en del av det religiösa livet och ett sätt att berätta historier på. Många kunde inte läsa och skriva och det var tack vare sånger om händelser och viktiga personer kunde beskrivas och hedras.

Den sakrala musiken

Den heliga musiken var den som framfördes i kyrkliga sammanhang i form av psalmer och tonsatta böner. I den medeltida musiken så fanns det ofta ett visst element av synd och skuld, och därför var det viktigt att hylla Gud och helgonen med sakrala sånger. Musiken som spelades utanför kyrkan betraktades därför inte som helt acceptabel av prästerskapet men ofta valde de att se åt andra hållet då de inte ville att folk skulle blir arga.

Typiskt medeltida musikinstrument var flöjten, lutan och lyran och folksånger och visor framfördes på torg och i tavernor och handlade ofta om kärlek, vin och stora händelser. Där fanns också tamburiner och trummor som tillverkades av djurhudar och ett stråkinstrument som senare skulle utvecklas till det vi idag kallar för fiol.