Universitetet i Bologna – med anor från medeltiden

Europas första universitet grundades under medeltiden. Det är universitetet i Bologna som grundades år 1088. I dag bedrivs framstående forskning på universitet inom flera områden, bland annat naturvetenskaplig forskning om radon. Den forskningen är till stor nytta för aktörer som radea.se

Under medeltiden grundades universitetet i Bologna. Det som ursprungligen studerades var juridik, filosofi, medicin och teologi. Särskilt ägnade man sig åt att studera de gamla auktoritativa romerska texterna. Studierna i medicin grundades dock inte på vetenskap utan på de gamla auktoritativa texterna. Exempelvis studerades inte hur människan rent faktiskt påverkas av radon, utan radonens betydelse fick utläsas ur texter från de klassiska skrifterna. Idag finns det också helt andra verktyg för att mäta radon, sådana kan köpas hos radea.se som erbjuder fullständiga verktyg för mätning av radon. Sådana mätinstrument är betydligt bättre på att förutsäga radon än de klassiska skrifterna.

Universitetet i Bologna idag

I dag går det fortfarande att studera de klassiska disciplinera skrifterna från medeltiden vid Universitetet i Bologna. Idag finns det dock ett helt annat fokus på empiri och beprövad vetenskap än det gjorde på medeltiden. Idag kan du även studera till tandläkare på universitetet.

Universitetet erbjuder också möjligheten att studera naturvetenskap. En person som forskar inom detta område på universitetet är Laura Tossiti som bland annat skrivit en vetenskaplig artikel om radon under år 2022.