Odla som på medeltiden

Människan har odlat sedan lång tid tillbaka i tiden, även på medeltiden. Tidigare har man trott att trädgårdskulturen anlände till Norden med munkarna, men denna tes blir nu allt mer ifrågasatt. Många av de fröer som användes under medeltiden odlas fortfarande i svenska trädgårdar idag, men i något annorlunda varianter och tillsammans med nya och mer exotiska inslag.

Än idag odlar vi med samma sorts fröer som på medeltiden, där det går att hitta växtarter som luktärt, dill, fänkål och salvia. Dessa växter gick också att hitta i klostrens örtagårdar på medeltiden, där de användes för sina läkande egenskaper. Idag kan du också beställa fröer på nätet, och skapa en liknande trädgård som medeltidens munkar.

Arvet från medeltiden

Många av de uppfinningar som människorna skapade på medeltiden använder vi fortfarande vidareutvecklade varianter av idag. Hit hör exempelvis Gutenbergs tryckpress från 1400-talet vars teknik lade grunden för vår moderna media och litteratur.

Även odlingstekniken har utvecklats sedan en lång tid tillbaka, där medeltidens odlare bidrog till dagens moderna växtkultivering. Tack vare all den litteratur och konst som har bevarats från medeltiden är det enkelt att idag återskapa odlingarna från denna tidsepok. Det finns också kvar klosterträdgårdar i Sverige som har bevarats ända fram till våra dagar.