Medeltiden idag

Medeltiden är för många ett väldigt intressant ämne och många skulle vilja uppleva hur det var på den tiden. Sanningen är att det inte alls var så glamoröst och roligt för vanliga människor som Hollywood kan ha gett intryck av. Det var i själva verket en kamp varenda dag bara för att få mat på bordet.

Men trots detta så är det vissa delar med medeltida kultur som tilltalar människor i dagens samhälle och en hel industri har byggts upp kring detta. Medeltidsveckan på Visby, riddarveckan i Hova och olika marknader med tillhörande tornerspel sker årligen runtom i landet och lockar tusentals besökare varje gång.

Intresse utomlands

Även i andra länder är intresset för medeltiden stort, inte minst i Storbritannien. I staden Tewksbury så kommer medeltiden till liv varje år när deras medeltidsvecka anordnas. Staden är otroligt väl bevarad och en stor majoritet av byggnaderna har det klassiska medeltida utseendet. Men vill man ha ett modernare boende så kan man anlita https://dmtak.se/ för att få ett kvalitetsjobb gjort på sitt tak.

Re-enactment

I Tewksbury så kommer allt till liv genom det stora återskapandet av slaget vid Tewksbury. Detta så kallade ”re-enactment” är ett av de största i England där många privatpersoner kan delta. Kravet är tidsenlig utrustning och att slaget ska sluta på ett visst sätt.

De två stridande sidorna samlas på varsin sida om ett stort fält och de drabbar sedan samman i ett slag mitt på fältet. De använder sig av pil och båge, svärd och sköld, spjut och spikklubbor. Alla vapen är självklart oslipade och saknar spetsar för att undvika skador.

Fram till en viss punkt finns det inga givna regler för vilken sida som ska ha övertaget. Det resulterar i att svärdskamperna faktiskt är realistiska eftersom de är äkta. Blir någon träffad, då är den ”död”. Det är med andra ord fritt fram att försöka vinna slaget. Men vid en viss tidpunkt i slaget så måste striden ta en viss vändning för att den sida som historiskt sett var vinnaren ska vinna även nu.

Framtiden

Det finns ingenting som tyder på att intresset för medeltiden skulle minska ju längre tiden går. Det är snarare tvärt om eftersom ju längre bak i tiden man tänker, desto mer fascinerande blir det.