Medeltiden blottas när Stockholms rörmokare är i farten

Runt om i landet renoveras och upprustas landets vattennät. Nätet är nämligen närmare 100 år gammalt och läcker som ett såll. Här och där uppstår läckor till följd av spruckna rör och det leder dels till vattenbrist under perioder då det råder torka, men det kan även leda till att dricksvattnet förpestas av diverse bakterier. Därför pågår just nu ett stort arbete med att förbättra, men även byta ut, gamla ledningar. Det är där medeltiden kommer in i bilden. Så fort exempelvis Stockholms rörmokare är i farten och gräver djupa hål i staden för att kunna sätta ner ledningar, kommer gamla tider fram i ljuset. Medeltida kläder, vardagsföremål och liknande prylar kommer fram när man sätter spaden i marken runt om i landet.
Vissa ställen innehåller fler fynd än andra, vilket även gäller i Stockholmstrakten.
Dock kan det försämra arbetet för rörläggarna då medeltida fynd ofta betyder att området först måste säkras av arkeologer innan arbetet kan fortsätta.