Kvalitetssäkrade och ideligt testade skyddskläder

På allt för många arbetsplatser ligger oftast de största riskfaktorerna inte i till exempel brandrisk, rökbildning eller att annars bli potentiellt exponerad för farliga kemikalier, utan istället tenderar detta att faktiskt bottna i något så enkelt som synlighet.

Det enkla faktum att du syns tydligt på din arbetsplats kan ofta motverka långt fler potentiella olyckor än mycket annat. Det faktum att det är en så pass enkel sak gör däremot också att den är för förhållandevis enkel att finna en lösning på. Den lösningen kan med fördel utgöras av specialutvecklade skyddskläder från Berendsen Workwear.

Berendsen Workwear tillhandahåller bland annat varselplagg vilka ger en omedelbar förhöjd synbarhet. Inom Berendsen Workwears kollektioner av skydds- och arbetskläder finner du till exempel den väl anpassade kollektionen Sparkle. Sparkle är ett svetsplagg som syns.

Sparkle är en premiumkollektion av skyddskläder riktade främst för nyttjande av yrkesverksamma inom svetsning, samt andra arbetare som på ett eller annat vis kontinuerligt utsätts för dels hög värme, och/eller jobbar inom riskområden såsom högspänningsområden, eller på platser där det annars råder eventuell explosionsrisk.

Sparkle är tillverkade i flamsäkert material och kollektionen är certifierad enligt både europeisk och internationell standard för skydds- och arbetskläder (skydd för svets, skydd mot hetta och flamma, skydd mot ljusbåge, skydd mot statisk elektricitet, samt förhöjd synbarhet).

Du inhämtar lättast vidare information om dels Sparkle men också andra kollektioner av skyddskläder och arbetskläder från Berendsen Workwear på Berendsens hemsida, Berendsen.se.